Gorée, ostrov krvavého obchodu
Jiří Roupec

 


Na dohled od Dakaru, dva kilometry od pevniny, leží ostrov Gorek, vlastně je se senegalskou metropolí svázán správním svazkem. Svou rozlohou 0,182 plošného kilometru je nejmenší z devatenácti dakarských čtvrtí. Přesto svým historickým významem Dakar převyšuje. Dokonce v sedmdesátých letech 19. století byl Dakar pod správou Gorée. Z někdejšího honosného guvernérského paláce je  však nyní zchátralé torzo.

Kdysi neobydleného ostrova s nedostatkem pitné vody si všimli první evropští kolonisté, i když zpočátku tam zajížděli jen pohřbívat své mrtvé. Teprve následně tam zřídili obchodní stanici snáze chránitelkou proti případným vetřelcům z afrického vnitrozemí.

Ostrov Gorée však nechvalně proslul především jako jedna z otrokářských základen. Od třicátých let 16. století byli na ostrov přiváženi černoši pochytaní na kontinentu, aby ve stísněných kobkách čekali i několik měsíců na příjezd lodí, které je pak odvážely na severoamerické, karibské, brazilské i západoindické plantáže. Domy obchodníků s otroky byly k tomu účelu zvlášť uzpůsobeny. V přízemí byly cely a sami věznitelé obývali místnosti v poschodí. Domů otroků bylo na ostrově několik snad desítky, v původní podobě se zachoval jediný, který dnes slouží  jako muzeum krutého zacházení a obchodování s Afričany.

V celách ne větších tři na tři metry se tísnilo až dvacet osob připoutaných k sobě po dvou řetězy na krku a na rukou a s těžkou železnou koulí mezi nohama. Otroci byli rozděleni podle věku a pohlaví. Pokud muž neměl patřičnou hmotnost, byl krmen boby tak, dokud nedosáhl váhy alespoň šedesáti kilogramů. Od dveří obrácených k moři, takzvanou bránou bez návratu, vedlo provizorní molo z bambusu na loď. Někteří z otroků se z mostu vrhali do moře a snažili se uniknout. Není znám případ, že by se to některému podařilo. Buď je zasáhla kulka strážce, nebo padli za oběť žralokům, kteří se k ostrovu stahovali, pravidelně lákáni na těla otroků, kteří věznění nepřežili. Děti byly posuzovány podle znaků rodičů, ženy pak podle poprsí a panenství. Mladé ženy si vybírali sami obchodníci a strážci ke své zábavě, a pokud některá z nich otěhotněla, byla propuštěna. Proto mnohé zajatkyně se samy svým pánům nabízely, aby otroctví unikly. Z nich, z takzvaných siňares, se postupem času vytvořila zvláštní majetná vrstva žen vládnoucích ostrovu.

Ostrov Gorée nebyl jediným otrokářským přístavem a zřejmě ani největším, přesto podle některých odhadů bylo odtud vyvezeno 26 tisíc černých otroků.

Některými badateli je muzeum považováno jen za památník otroctví, nikoliv za autentické místo, odkud byli jatí černoši odváženi do otroctví. Argumentují především dobou vzniku domu, který údajně pochází až ze sedmdesátých let 18. století a nikoliv ze století šestnáctého. V té době už obchod s otroky vlastně končil. Dům prý užíval obchodník s arabskou gumou, arašídy a slonovinou. Údajné vězeňské cely měly sloužit jen domácím otrokům a také před bránou bez návratu není vhodné kotviště. Otroci měli být shromažďováni spíše v pevnosti nad pláží.

Přesto byl ostrov v roce 1978 zapsán na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO a památník otroctví na Gorée si prohlédly takové osobnosti jako byl Nelson Mandela, Angela Avisová, američtí prezidenti Fill Clinton a George Bush, také český prezident Václav Klaus, a papež Jan Pavel II. se na místě omluvil Afričanům, že i katolická církev se na trhu s otroky podílela.

Ostrov Gorée sehrál několikrát významnou roli v ochraně dakarského přístavu v boji koloniálních mocností o nadvládu nad západní Afrikou. A také za druhé světové války,  kdy Senegal stál na straně francouzské kolaborantské vlády ve Vichy. Svobodní Francouzi generála de Gaulla se marně snažili v roce 1940 přes Dakar o invazi do Senegalu ve snaze přimět tamní  vládu k přestupu na stranu protihitlerovské koalice. To se stalo až v roce 1944 v souvislosti s vyloděním Spojenců do severní Afriky. Na vyvýšenině ostrova jsou dodnes pozůstatky palebných postů a v jednom z nich se zachovala otočná pancéřová kopule dvouhlavňového pevnostního děla.

Dnes ostrov Gorée ovládají spíše prodavači suvenýrů a místní umělci. Jejich sortiment korálkových náhrdelníků, náramků, přívěšků i dřevěných sošek je takřka nepřeberný. Nabídka mnohonásobně převyšuje počet možných kupců. Prodejci proto číhají v přístavu na každou loď a snaží se příchozím vnutit alespoň maličkost, nedbají na odmítání a z původní vyřknuté ceny jsou ochotni slevit až na desetinu. V uličkách vystavují svá díla řezbáři, malíři, výrobci kolibřích šperků.

K originalitám zajisté lze přiřadit obrazy vytvořené různobarevnými jemným písky. Malíř na čistou bílou podložku nejprve maluje štětcem namočeným v lepidle záhadné a sotva viditelné  tvary pak už tvoří jen pískem, který se mu sype z hrsti.  Vrství na sebe bílý písek z pláže, žlutý ze Sahary, červený z maliské savany … stále není patrno, co to bude. Načež malíř podložku otočí, nechá přebytečný písek odpadnout, dílo je hotovo a diváci žasnou nad zpodobněním černošky v barevných šatech nesoucí na hlavě džbán – úžasné.

Mistři svého oboru jsou i malí ševci u přístavu. Jejich pohled je upřen na boty vystupujících pasažérů z lodi. Jeden z nich mě takřka chytil za nohu a ukázal mi odlepující se podrážku na mém sandálu. Donutil mě zout se, do štěrbiny natlačil lepidlo, foukáním je odvětral a obě části prsty stiskl. Během pár minut vydělal dvě stě franků.

Gorée bylo vždy spojeno s obchodem, kdysi velkým a ne vždy čistým, dnes mnohem skromnějším.
 
Ostrov Gorée
 


 
Pevnost
 
 

 
Dům otroků
 
 

 
Zotročení
 
 

 
Někdejší palác guvernéra
 
 

 
Pozůstatek II. světové války
 
 

 
Galerie pod širým nebem