Bibliografie

 

 

Motto: Rád dělám věci po svém

Říká se, že noviny žijí den, a tudíž psát pro noviny je spojeno s rizikem, že reportáž, která leckdy vznikla za náročných podmínek a také její napsání stálo autora jisté úsilí, se včerejšími novinami zaniká. Buď si ji lidé nestačí ani přečíst, nebo poté, co noviny vyhodí, se k článku nemohou vrátit. Často mi to bylo docela líto. (Sám si mnohé články, které mě v novinách něčím zaujaly, vystřihuji a schovávám.) Přece mnohé z toho, co v reportáži je, platnost neztrácí. Kdyby tak mohla z nich vzniknout knížka, říkal jsem si, ale sotva jsem se o takovou možnost začal u vydavatelů zajímat, objevila se úskalí onoho nápadu. Předně peníze – řada vydavatelů vyžaduje finanční spoluúčast, náklady se snaží snižovat omezováním rozsahu textů a počtu fotografií. Proto mnozí z autorů shání pro své dílo sponzory, jejichž pomoc kompenzuje reklamou v knížce, čímž se podle mého názoru práce poněkud znevažuje. (K reportáži z vanilkové plantáže se přece nehodí reklama na salám, byť laskavý pan velkouzenář poskytl autorovi tisícikorunu.) Protože nemám v povaze ani si neumím říkat o peníze, bylo mi jasné, že tudy moje cesta nepovede. A protože netrpím komplexem člověka, jehož libido je ukojeno jen tím, když vidí svoji knížku vystavenou za výlohou v knihkupectví, rozhodl jsem se vyrobit si je sám. Dnešní počítačová a tiskařská technika to umožňuje docela slušně. Pravda, nemohu se takto pustit do tisícových nákladů, ale při pár desítkách kusů to jde a není to ani tak drahé. Ostatně ten malý náklad mě nemusí ani mrzet, protože většina z toho, co moje knížky obsahují, vyšlo předtím jako samostatné reportáže v novinách a časopisech s desetitisícovými náklady.

Abych si přece jen dopřál iluzi knižního světa, vytvořil jsem si vlastní autorské vydavatelství ROJ (to je moje novinová šifra) s několika edicemi. V edici Trail vydávám cestopisné reportáže, pod názvem Egon (podle Egona Ervína Kische, což je můj oblíbený autor a vzor) vyšlo několik prací se zaměřením na žurnalistiku, jako Interes je označena edice o sběratelství (sběratelům fandím) a do edice Jen tak spadá vše ostatní.

Svoje knížky neprodávám, ale rozdávám přátelům či lidem, o nichž vím, že si je snad se zájmem přečtou. Mimoto jsou dostupné v Městské knihovně Znojmo a v Moravské zemské knihovně v Brně.

 
Edice Trail
Edice Jen tak
Edice Egon
Edice Interes